POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY

Ceník za pokládku zámkové dlažby 2017-2018

 Popis položky:

        m.j. Cena  za m²
1 Zámková dlažba tl. 4-6 cm pochozí, štěrkový podklad do 15 cm   m²   850,- Kč
2 Zámková dlažba tl. 6 - 8 cm plocha s pojezdem do 3,5 t, štěrkový podklad do 25 cm   m² 1030,- Kč
3 Zámková dlažba tl. 8 - 10 cm , plocha s pojezdem nad 3,5 t, štěrkový podklad do 60 cm   m² 1430,- Kč
4 Osazení obrubníku do betonu - zahradní   bm   160,- Kč
5 Osazení obrubníku do betonu-  silniční   bm   220,- Kč
                   

V ceně je obsaženo:

   
1. Kompletní výkop lože včetně dokopávek
2. Dořezání a zapískování plochy křemičitým pískem
3. Přehutnění plochy vibrační deskou
4. Přesun hmot do 50 m v rámci staveniště
5. Zaměření stavby a vypracování nabídky
                   

Cena neobsahuje:

1. Dodání zámkové dlažby
2. Uložení výkopku a vytěženého materiálu na skládku
3. Bourání betonů 
4. Mimostavenišťní přesun hmot